Haftpflichtversicherung - Mali sorumluluk sigortası

Care Protector - Mali sorumluluk sigortası

ÖnsözCare Protector

Uygun kişiler

Sigorta en fazla 75. yasa kadar.

Gecerli alan

Sigortalar sadece yurt disindaki süre için geçerlidir.

Sigortalayan

HanseMerkur Reiseversicherung AG
Siegfried-Wedells-Platz 1
20354 Hamburg

Sigorta süresi

Sigortanin geçerlilik süresi en fazla 60 ay.

Özel mesuliyet sigortası Tip S Tip M Tip XL
Kişisel ve eşya hasarları Tip S: 1 Mio. EUR Tip M: 2 Mio. EUR Tip XL: 2.5 Mio. EUR
Sınırdışı etme ile ilgili hasarlar Tip S: 1.000,– EUR Tip M: 2.000,– EUR Tip XL: 3.000,– EUR
Kiralık ve taşınmayan eşyanın sigortası, muafiyet %10,
en az 250 € hasar başına
Tip S: 10.000,– EUR Tip M: 25.000,– EUR Tip XL: 50.000,– EUR
Özel bir evin veya dairenin anahtarın kayıbı,
muafiyet %10, en az 100 € hasar başına
Tip S: - Tip M: - Tip XL: 1.000,– EUR
Mesleki sorumluluk sigortası Tip S: - Tip M: - Tip XL: (25.000,– EUR´ya kadar)
Hakedişin alınmamamasına karşı sigorta Tip S: - Tip M: - Tip XL: (10.000,– EUR´ya kadar)
Coverage in home country
(from one year term)
Tip S: - Tip M: - Tip XL: 6 hafta
Hasar başına muafiyet Tip S: 250,– EUR Tip M: 0,– EUR Tip XL: 0,– EUR
 
Ferdi kaza sigortası Tip S Tip M Tip XL
Toplam maluliyet Tip S: - Tip M: 30.000,– EUR Tip XL: 40.000,– EUR
Maluliyetin azami miktarı, %350 progresyon derecesinde Tip S: - Tip M: 105.000,– EUR Tip XL: 140.000,– EUR
Kaza halinde ölüm/ vefat Tip S: - Tip M: 15.000,– EUR Tip XL: 25.000,– EUR
Kaza sonucu kurtarma masrafları Tip S: - Tip M: 7.500,– EUR Tip XL: 10.000,– EUR
Kaza ile ilgili kosmetik tedavi/ ameliyat Tip S: - Tip M: 2.500,– EUR Tip XL: 5.000,– EUR
Aylik prim* Tip S: 2,– EUR Tip M: 4,– EUR Tip XL: 7.50 EUR
* Ferdi kaza ve mesuliyet sigortasının primini aylık olarak ödemeniz sadece ödeme şekli olarak aylık vekalet seçtdiğinizde ve sigortanızın süresi en az 6 ay olduğunda mümkündür. Sigortanın koruması sadece tüm prim ödendimi gecerli.
Sigorta ürünün tam hizmet kapsamını öğrenmek için Ferdi kaza ve mesuliyet sigortasinin sartlari.
Prim tablosunu Care Protector
Tip S Tip M Tip XL
Aylik prim* Tip S: 2,– EUR Tip M: 4,– EUR Tip XL: 7.50 EUR
*Prim bir defalık olarak tüm süre için ödenmesi gerekiyor. Sigortanın koruması sadece tüm prim ödendimi gecerli.
Mukavele yapmak

Mukavele Online-Dilekçe ile Online-Antrag yapılır.

Kısa bilgileri indirmek

 Care Protector kısa bilgisini PDF (140KB) olarak indirmek

Legal note: The information contained in this publication does not constitute the basis of any contract, but rather serves solely as to provide a product overview/description. Only the General Terms and Conditions of Insurance and the policy terms and conditions, upon which your contract is based, are legally binding.

Türkçe tercüme sadece bizim bir hizmetimizdir. Kanunen geçerli olan metin Almança olandır.


© Care Concept AG 2024
Veri koruma Terminate contracts here