Care Primo - Korzystne ubezpieczenie zdrowotne w trakcie pobytu za granicą

Care Primo - Korzystne ubezpieczenie zdrowotne w trakcie pobytu za granicą

Wniosek online


Wskazówki dot. wypełniania

Po wypełnieniu i odesłaniu formularza online, o ile dane są kompletne i wiarygodne, a weryfikacja wniosku przebiegnie pomyślnie, zostanie Pani / Panu przesłana e-mailem polisa ubezpieczeniowa do wydruku.

Pomoc w kwestii wymaganych danych można uzyskać pod obok danych pól.

Wskazówka

 

Ważne pytania
Czy osoba ubezpieczana była już u nas kiedyś ubezpieczona?

Czy przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia osoba
ubezpieczana posiadała ubezpieczenie w kraju podróży?

Czy osoba ubezpieczana planuje ponownie opuścić kraj podróż?

Ubezpieczający / strona umowy


Czy ubezpieczający się i osoba ubezpieczana to ta sama osoba?
Adres osoby ubezpieczającej / dane kontaktowe

Jeżeli nazwisko ubezpieczającego nie jest umieszczone na skrzynce na listy, wówczas należy podać nazwisko odbiorcy w polu odbiorca.


Osoba ubezpieczona
Wiek

Dane do ubezpieczenia | Wyświetl tabelę składek
Care PrimoOkres trwania Dni
Dane dot. pobytu za granicą
Proszę wybrać sposób opłacania składki ubezpieczeniowej.
Obliczanie składki
Ubezpieczenie zdrowotne / Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnejKwota płatności

Dodatkowe dane kontaktowe w przypadku pytań

*
*
*
*

Pola oznaczone * nie są bezwzględnie wymagane do zawarcia umowy, jednak ułatwiają kontakt. Nie będziemy Pani / Panu przesyłać e-mailem żadnych reklam i nie będziemy przekazywać Pani / Pańskich danych osobom trzecim.


Numer doradcy lub pośrednika
Nr agenta lub numer pośrednika w Care Concept AG =>

Warunki ubezpieczenia zdrowotnego / Warunki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Kliknięcie kwadracika obok oznacza oświadczenie o przyjęciu do wiadomości poniższych warunków i ich akceptację.. Poprzez kliknięcie następuje potwierdzenie, że wydrukowała Pani / wydrukował Pan następujące warunki / dokumenty przed wysłaniem wniosku i / lub że pobrała Pani / pobrał Pan je jako plik (pdf):


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych

Przed, w trakcie i po pobycie za granicą pojawiają się nowe pytania dotyczące tematu ubezpieczeń. W związku z tym oferujemy Pani / Panu indywidualne dostosowanie do danej sytuacji życiowej oferty z zakresu usług finansowych. W tym celu potrzebujemy poniższej zgody.

Bez wpływu na umowę i z możliwością odwołania w każdym momencie wyrażam zgodę na to, by HanseMerkur Reiseversicherung AG i jej partner, Care Concept AG, mogły wykorzystać moje ogólne dane z wniosku, umowy i świadczeń w celu realizacji doradztwa także w obszarze innych usług finansowych. Kontakt może przy tym nastąpić telefonicznie, faksem lub przed e-mail.

Wyrażam zgodę. Nie wyrażam zgody.

Care Primo Informacja x

Typ ubezpieczenia: Ubezpieczenie zdrowotne w trakcie pobytu za granicą na całym świecie

Osoby możliwe do ubezpieczenia: Ubezpieczenie zdrowotne w trakcie pobytów na całym świecie

Wiek przystąpienia: 0-65 Lat(a)

Składka od 1,33 EUR / Dzień

Okres trwania: 10 Dzień - 3 Lat(a)

Świadczenia*

*Informacje na temat dokładnego zakresu świadczeń znajdują się w warunkach ubezpieczeń.

Ochrona danych