Care Primo - Korzystne ubezpieczenie zdrowotne w trakcie pobytu za granicą

Care Primo - Korzystne ubezpieczenie zdrowotne w trakcie pobytu za granicą

Opis


Care Primo | Korzystne ubezpieczenie zdrowotne w trakcie pobytu za granicą
Designelement der Gästeversicherung Care Primo Beschreibung
Designelement der Gästeversicherung Care Primo Beschreibung
Designelement der Gästeversicherung Care Primo Beschreibung
Designelement der Gästeversicherung Care Primo Beschreibung
Designelement der Gästeversicherung Care Primo Beschreibung

Wyciąg z katalogu świadczeń Szczegółowe informacje na temat zakresu świadczeń znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń.[OWU].

Dlaczego w trakcie pobytu zagranicą potrzebne jest ubezpieczenie zdrowotne?

Wielu polskich obywateli, którzy przez określony czas przebywają zagranicą, często nie posiada ochrony ubezpieczeniowej w kraju docelowym lub posiada ją jedynie w niewystarczającym zakresie. Chorób lub wypadków nie da się jednak nigdy całkowicie wykluczyć, a mogą one wiązać się ze znacznymi stratami finansowymi. Dlatego też w szczególności należy mieć na uwadze, że systemy opieki zdrowotnej w wielu krajach są znacznie droższe aniżeli polska opieka zdrowotna. Ponadto dowód zawarcia odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego często jest warunkiem wjazdu lub długoterminowego pobytu w wielu krajach (np. wiza Schengen, wymogi urzędów ds. obcokrajowców w Niemczech, wymogi Departamentu Stanu lub też stanowych uniwersytetów w USA).

Bez względu na to, czy są Państwo w podróży prywatnie, zawodowo lub w związku ze zdobywaniem wykształcenia, dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu w trakcie pobytu zagranicą Care Primo są Państwo ubezpieczeni w ramach dobrego stosunku ceny do świadczenia na wypadek kosztów koniecznej opieki medycznej.

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego zwracamy Państwu udokumentowane koszty w przypadku choroby lub wypadku na całym świecie między innymi za:

Opis świadczenia

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego zwracamy Państwu udokumentowane koszty w przypadku choroby lub wypadku na całym świecie między innymi za:

 • ambulatoryjne leczenie u lekarza
 • stacjonarne leczenie w szpitalu (podstawowa kategoria opieki - sala wieloosobowa - bez świadczeń do wyboru) wraz z dalszym leczeniem
 • transport do najbliższego szpitala i transport powrotny
 • leczenie stomatologiczne ze znieczuleniem wraz ze zwykłymi wypełnieniami, jak również naprawę posiadanej już protezy zębowej, 100 % kwoty rachunku, maks. 300,– EUR w przypadku okresu ubezpieczenia do 180 dni, ponad 180 dni maks. 600,– EUR
 • koszty dodatkowe uzasadnionego z medycznego punktu widzenia i zaordynowanego przez lekarza transportu do kraju ojczystego do 10.000,– EUR
 • przewiezienie zwłok w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej lub koszty pochówku do 10.000,– EUR

W ubezpieczeniu zdrowotnym udział własny nie występuje.

Istotne wskazówki
 • Ubezpieczenie kończy się w momencie ukończenia 66. roku życia.
 • Polisa ubezpieczeniowa stanowi dowód wnioskowanej ochrony ubezpieczeniowej. Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia i zaświadczenia upoważniające do leczenia zostaną Państwu przesłane po rozpatrzeniu wniosku.
 • Nie ma możliwości przedłużenia ubezpieczenia. W przypadku przedłużenia pobytu zawierają Państwo nową umowę, której zawarcia ubezpieczyciel może jednak odmówić. Dlatego też zalecamy ubezpieczyć okres trwania pobytu z góry.
Co nie podlega ubezpieczeniu - wyłączenia świadczeń

Ubezpieczyciel nie udziela świadczeń w przypadku

 • chorób i dolegliwości oraz ich skutków, które istniały wzgl. były znane w momencie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej ew. w momencie przedłużenia umowy, jak również
 • skutków chorób i wypadków, które leczone były w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej wzgl. przed rozpoczęciem przedłużenia umowy

Szczegółowy opis świadczeń znajduje się w warunkach ubezpieczeń.

Wykaz składek | Care Primo
Ubezpieczenie 0 - 35 Lat(a) 36 - 65 Lat(a)
Ubezpieczenie zdrowotne 1,33 EUR / Dzień 2,38 EUR / Dzień
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 0,06 EUR / Dzień 0,11 EUR / Dzień
Całkowita składka 1,39 EUR / Dzień 2,49 EUR / Dzień
Minimalna składka na osobę i okres ubezpieczenia wynosi: 41,70 EUR 74,70 EUR
Maksymalny okres ubezpieczenia - wraz z wszelkimi kolejnymi umowami - wynosi trzy lata.
Pobierz opis

 Pobierz opis Care Primo(16KB)

Rechtlicher Hinweis: Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben stellen keine Vertragsgrundlage dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung. Maßgeblich sind ausschließlich die Allgemeinen Versicherungs- und Tarifbedingungen, die Ihrem Vertrag zugrunde liegen.

Please note that the Polish translation is for convenience only. The legally binding version is the German version.


Ochrona danych