Care Primo - Korzystne ubezpieczenie zdrowotne w trakcie pobytu za granicą

Care Primo - Korzystne ubezpieczenie zdrowotne w trakcie pobytu za granicą

W skrócie


Krąg osób możliwych do ubezpieczenia

Ubezpieczone mogą zostać osoby, które w ramach podróży tymczasowo przebywają zagranicą, a w momencie składania wniosku o ochronę ubezpieczeniową nie ukończyły jeszcze 66. roku życia (66. urodziny). Za zagranicę uznaje się wszystkie terytoria państw, których obywatelstwa nie posiada osoba ubezpieczona i / lub w których nie posiada stałego miejsca zamieszkania. Osoby nie mogą podlegać w kraju pobytu ustawowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i / lub ubezpieczeniu pielęgnacyjnemu. Wyjątki obowiązują także dla tych osób, które uprawiają sport wyczynowo lub w ramach podróży wykonują określone aktywności fizyczne lub sportowe za wynagrodzeniem, jak również dla tych osób, które wymagają stałej opieki, tzn. w ramach wykonywania codziennych czynności wymagają pomocy drugiej osoby.

Zakres obowiązywania

Zakres obowiązywania ubezpieczenia podróży Care Primo obejmuje wszystkie państwa terytoriów, których obywatelstwa osoba ubezpieczona nie posiada i / lub w których osoba ubezpieczona nie ma stałego miejsca zamieszkania.
dla osób posiadających zagraniczne obywatelstwo i stałe miejsce zamieszkania zagranicą: w przypadku pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwie, którego obywatelstwa osoba, która ma zostać ubezpieczona, nie posiada i / lub w którym nie ma stałego miejsca zamieszkania;
dla osób z polskim obywatelstwem i stałym miejscem zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej, jak również obywateli państw WE ze stałym miejscem zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej: w przypadku pobytu we wszystkich krajach i obszarach poza Rzeczpospolitą Polską;
dla osób o innym obywatelstwie, jeżeli posiadają one stałe miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej od co najmniej dwóch lat: w przypadku pobytu we wszystkich krajach i obszarach poza Rzeczpospolitą Polską.

Ubezpieczyciel

HanseMerkur Reiseversicherung AG
Siegfried-Wedells-Platz 1
20354 Hamburg Deutschland

Okres ubezpieczenia

W ubezpieczeniu podróży Care Primo umowa jest zawarta na czas określony w zależności od wybranego okresu obowiązywania umowy. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi przy tym 30 dni, maksymalny okres ubezpieczenia wynosi wraz z wszelkimi ewentualnie dokonanymi przedłużeniami ochrony ubezpieczeniowej łącznie 1095 dni.

Care Primo - Świadczenia w skrócie
Ubezpieczenie zdrowotne
Świadczenia* Care Primo
ambulatoryjne leczenie u lekarza Ja
Leki zaordynowane przez lekarza Ja
Stacjonarne leczenie w szpitalu w pokoju wieloosobowym, ogólna kategoria opieki – bez świadczeń do wybo Ja
Diagnostyka rentgenowska Ja
Protezy zaordynowane przez lekarza Ja
Działania rehabilitacyjne jako konieczne z medycznego punktu widzenia leczenie następcze Ja
Leczenie stomatologiczne ze znieczuleniem do 100 % Jamin. 300,- EUR maks. 600,- EUR na czas trwania jednej umowy
Działania mające na celu przywrócenie działania protezy zębowej (naprawa) Jamin. 300,- EUR maks. 600,- EUR na czas trwania jednej umowy
Objęcie ubezpieczeniem wcześniejszych zachorowań Ja
Badania / leczenie w okresie ciąży (w przypadku zajścia w ciążę po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej) Ja
Poród (karencja 8 miesięcy, poza komplikacjami takimi jak przedwczesny poród i poronienia) Ja
Uzasadniony medycznie i zaordynowany przez lekarza transport powrotny Ja maks. 10.000,- EUR
Koszty przewiezienia zwłok w przypadku śmierci / koszty pochówku Ja maks. 10.000,- EUR
Odpowiedzialność późniejsza (aż do momentu odzyskania zdolności do transportu) Jamaks. 3 miesiące, min. 1 miesiąc na czas trwania jednej umowy
Zawarcie możliwe także w trakcie roku od wjazdu osoby ubezpieczonej do kraju, w którym przebywa w momencie składania wniosku Ja
Brak udziału własnego
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Świadczenia* Care Primo
Sumy ubezpieczeniowe dla szkód na osobach i szkód materialnych ryczałt 1 mln EUR Ja
Koasekuracja szkód na przedmiotach najmu w przypadku rzeczy nieruchomych, udział własny 10 %, przynajmniej 250,- EUR na przypadek szkody 10.000 EURJa
Udział własny je Versicherungsfall 250 EUR

*Szczegółowe informacje na temat dokładnego zakresu świadczeń znajdują się w warunkach ubezpieczeń

Wykaz składek | Care Primo
Ubezpieczenie 0 - 35 Lat(a) 36 - 65 Lat(a)
Ubezpieczenie zdrowotne 1,33 EUR / Dzień 2,38 EUR / Dzień
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 0,06 EUR / Dzień 0,11 EUR / Dzień
Całkowita składka 1,39 EUR / Dzień 2,49 EUR / Dzień
Minimalna składka na osobę i okres ubezpieczenia wynosi: 41,70 EUR 74,70 EUR
Maksymalny okres ubezpieczenia - wraz z wszelkimi kolejnymi umowami - wynosi trzy lata.
Zawarcie ubezpieczenia

Wniosek online.

Pobierz informacje w skrócie

Designelement zur Auslandskrankenversicherung Care Primo Kurzinformation Pobierz informacje w skrócie (43KB)

Rechtlicher Hinweis: Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben stellen keine Vertragsgrundlage dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung. Maßgeblich sind ausschließlich die Allgemeinen Versicherungs- und Tarifbedingungen, die Ihrem Vertrag zugrunde liegen.

Please note that the Polish translation is for convenience only. The legally binding version is the German version.


Ochrona danych