Ihr zuverlässiger Partner für
     Krankenversicherung im AuslandCare College - günstige Krankenversicherung für Sprachschüler und Studenten

Care College - günstige Krankenversicherung für Sprachschüler und Studenten

Auslandskrankenversicherung

Beschreibung


Care College Basic/Comfort/Premium sigorta tarifesinin ayrıntılı açıklamaları
Designelement zur Sprachschülerversicherung
Designelement zur Sprachschülerversicherung
Designelement zur Sprachschülerversicherung
Designelement zur Sprachschülerversicherung
Designelement zur Sprachschülerversicherung
Designelement zur Sprachschülerversicherung
Designelement zur Sprachschülerversicherung
Designelement zur Sprachschülerversicherung
Designelement zur Sprachschülerversicherung
Designelement zur Sprachschülerversicherung
günstige Krankenversicherung für Sprachschüler und Studenten Care College 4 günstige Krankenversicherung für Sprachschüler und Studenten Care College 6 günstige Krankenversicherung für Sprachschüler und Studenten Care College 3 günstige Krankenversicherung für Sprachschüler und Studenten Care College 10
Yurtdışında bulunulan süreler için neden bir sağlık sigortası?
Belirli bir süre için yurtdışında bulunan çok sayıdaki yabancı dil ve üniversite öğrencileri çoğu zaman hiç bir sağlık sigortasına sahip değiller veya sadece yetersiz bir sağlık sigortasına sahipler. Ancak hastalıklar, kazalar veya mali zorunluluk zararları maalesef her zaman mümkün ve önemli ölçüde maddi kayıplar getirebilirler. Care College tarifesiyle yurtdışında tıbben gerekli bakım masraflarına karşı sigortalısınız.
Care College Basic tarifesi ürün tarifi:

Aşağıdaki hizmetler için sigorta bulunmaktadır:

Sağlık sigortası

 • doktorda ayakta iyileştirici tedaviler
 • hastanede yataklı tedaviler (genel bakım sınıfı)
 • tıbben gerekli rehabilitasyon önlemleri (takip eden iyileştirici tedavi)
 • tıbben gerekli hastaneye taşınma
 • ilaç masraflarının % 100 karşılanması
 • kazaya bağlı yardımcı araçlar 250,– EUR'ya kadar tazmin edilir (ancak gözlük hariç)
 • hamilelik muayeneleri ve tedavileri (muayene başına katılma payı 50,– EUR) – sigorta başlangıcında veya sözleşmenin uzatılması için dilekçe verildiği an henüz hamilelik söz konusu değil idiyse –
 • ve de doğum (bekleme süresi 8 ay, sigorta vakası başına katılma payı 250,– EUR)
 • ağrıyı dindirici diş tedavileri % 100 (250,– EUR'ya kadar, bunun üzerinde % 50)
 • tıbben anlamlı olan anavatana geri nakil masrafları 10.000,– EUR'ya kadar
 • sigortalı şahsın ölümü durumunda cenazenin nakil ve defin masrafları 25.000,- EUR'ya kadar
 • sigorta sonrası sorumluluk 4 haftaya kadar
 • Aufenthalt im Heimatland / Aufenthalt im Drittland
  • 14 güne kadar (Süresi <= 3 ay)
  • 28 güne kadar (Süresi 4 - 11 ay)
  • 42 güne kadar /sigortalilik senesi (Süresi 12 ay +)
  Der Aufenthalt muss der Care Concept AG vorher schriftlich mitgeteilt werden.
 • anavatanda sigorta koruması, sigorta yılı başına 6 haftaya kadar

Tarife sigorta vakası başına 50,- EUR'luk bir genel katılma payı öngörmektedir. Her birinde Masraf Tüzüğünün (GOÄ/GOZ) 1,8 katı kadar olan masraflar iade edilmektedir.
Tam hizmet kapsamı için lütfen Genel Sigorta Şartları'na bakınız.

Care College Comfort tarifesi ürün tarifi
Care College Comfort tarifesinin ürün tarifi için Care College Basic tarifesi esas alınmıştır. Buna eklenen ayrıca hizmetler şunlardır:

Sağlık sigortası:
 • diş protezleri için masrafların % 50'inin üstlenilmesi, en fazla ise iki sigorta yılı içinde 500,– EUR'ya kadar (diş protezi için bekleme süresi 8 aydır)
 • tıbben gerekli olan anavatana geri nakil masrafları % 100 olarak
 • kadın doktorundaki muayeneler ve doğumlar hariç katılma payı yok
 • tazmin edilmesi Masraf Tüzüğü (GOÄ veya GOZ) çerçevesinde 1,8 katı ile sınırlı olmamak üzere gerçekleşir
 • 12 aylık süre içinde bir hasar meydana gelmese, 1,5 aylık prim tutarı geri ödenir
 • tıbben gerekli görülen (en az 14 günlük) yatılı tedaviyi takip eden (en az 90 gün süren) iş göremezlik halinde her bir sigortalılık yılı için 1500,– EUR gelir kaybı tazminatı vardır.
 • auf Antrag: Transportkosten für Besuch eines Familienangehörigen bei stationärer Krankenhausbehandlung von mehr als 14 Tagen Dauer (500,– EUR)
Care College Premium tarifesi ürün tarifi
Care College Premium tarifesinin ürün tarifi için Care College Comfort tarifesi esas alınmıştır. Buna eklenen ayrıca hizmetler şunlardır:

Sağlık sigortası:
 • kazaya bağlı yardımcı araçlar % 100, birer takım olarak
 • gözlükler 100,– EUR'ya kadar (bekleme süresi 3 ay)
 • kazaya bağlı diş protezleri % 100 kadar ve en fazla 2.500,– EUR'ya kadar tazmin edilir.
 • diş protezleri için masrafların % 70'inin üstlenilmesi, en fazla ise iki sigorta yılı içinde 1.500,– EUR'ya kadar (diş protezi için bekleme süresi 8 aydır)
 • sigortalı şahsın ölümü durumunda cenazenin nakil ve defin masrafları 25.000,- EUR'ya kadar
 • sigorta sonrası sorumluluk 8 haftaya kadar
 • doğum hariç muafiyet yok
 • tıbben gerekli görülen (en az 14 günlük) yatılı tedaviyi takip eden (en az 90 gün süren) iş göremezlik halinde her bir sigortalılık yılı için 2500,– EUR gelir kaybı tazminatı vardır
 • 12 aylık süre içinde bir hasar meydana gelmese, iki aylık prim tutarı geri ödenir
 • Krankenhaustagegeld (pauschal 100 EUR bei Krankenhausaufenthalten von mehr als 14 Tagen)
 • auf Antrag: Transportkosten für Besuch eines Familienangehörigen bei stationärer Krankenhausbehandlung von mehr als 14 Tagen Dauer (1250,– EUR)
Prim listesi:
Care College ürün hattını sadece farklı hizmet çeşitleriyle değil, farklı vadelerle de akdedebilirsiniz. Primler sözleşme vadesine göre derecelendirilmiştir.
Care College Basic’ tarifesinin prim tutarı 19. aydan itibaren 51,00 EUR’ya, ‘Care College Comfort’ unki 59,00 EUR ya, ‘Care College Premium’ ki 83,00 EUR’ya ayda yükseliyor:
Prämienübersicht Care College
Produkt Care College Basic Care College Comfort Care College Premium
EUR / Monat 28,0051,0035,0059,0063,0083,00

Sigorta korumasıyla ilgili uyarılar
 1. Care College Basic/Comfort/Premium ile kimler sigorta yaptırabilir?
  Meslek eğitimi veya meslek geliştirme eğitimi önlemlerinin yapılması için
  • geçici olarak Almanya veya Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerine giden yabancılar,
  • Almanya veya Avusturya'da ikamet eden ve geçici olarak dünya çapındaki yurtdışına giden yabancılar – ABD, Kanada ve Meksika hariç (NAFTA),
  • geçici olarak dünya çapındaki yurtdışına giden Alman ve Avusturyalılar – ABD, Kanada ve Meksika hariç,
  • en az iki yıl yurtdışında yaşayan ve geçici olarak Almanya veya Avusturya'ya giden Alman ve Avusturyalılar
  Care College Basic/Comfort/Premium üzerinden sigorta yaptırabilirler. Sigortalı şahsın sigortanın başladığı anda veya sözleşmenin uzatma tarihinin başladığında en az 12 yaşında ve 35 yaşından büyük olmamalıdır.
  Sigorta ettiren en az 18 yaşında olmalıdır.

  Uyarı: Seyahat edilen ülkede bulunmanın ana nedeni meslek eğitimi veya meslek geliştirme eğitimi olmalıdır.
 2. Geçerlilik alanı
  Sigorta sadece NAFTA devletleri hariç (ABD, Kanada, Meksika) Almanya veya Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerinde veya yurtdışında bulunulan süreler için geçerlidir. Sigorta koruması, yurtdışında bulunulan süreler birden fazla misafir ülkeyi kapsadığında ve ülkenin değiştirilmesinin nedeni yabancı dil öğrenimi veya üniversite öğrenimi/meslek eğitimiyle ilgili olduğunda da bulunmaktadır. Anavatanda ve üçüncü ülkelerde sigorta yılı başına 6 haftaya kadar kısa süreli bulunması (sigorta yılı: sigortanın başlamasından itibaren 12 ay) mümkündür.

 3. Sözleşme nasıl akdedilir?
  Online dilekçeyi doldurup gönderdiğinizde, olumlu makullülük araştırmasından sonra size kısa bir süre sonra bildirmiş olduğunuz e-mail adresine bir teyit e-mail'i gönderilmektedir. Bu e-mail PDF formatında yazdırıp kullanabileceğiniz aşağıdaki belgeleri içermektedir:
  • Sigorta belgesi (poliçe)
  • Tedavi belgesi
  • Sigorta edilebilirlikle ilgili soru kağıdı
  • Sigorta şartları, tüketici bilgileri, bilgilerin işlenmesi hakkında bilgi kağıdı ve sigorta sözleşmeleri kanunundan alıntı dahil

  Ek olarak iki işgünü içinde postayla sigorta kartıyla birlikte sigorta teyidini, sigorta belgenizi ve havaleyle ödemeniz halinde faturanız gönderilmektedir.
  Olumlu bir makullülük araştırması mümkün olmadığında, iki işgünü içinde sizinle yazılı olarak irtibata geçeceğiz.

Lütfen dikkat:
Sözleşmenin akdedilmesi sırasında aşağıdaki durumlarda ödeme Care Concept AG şirketinin eline geçti sayılır borç kaydı tahsil yetkisi verildiğinde ve belirtilen banka hesabında borç kaydı tahsili sırasında yeterli bir bakiye bulunduğunda..
 1. Sigorta süresi ve bekleme süresit
  Sigorta sözleşmesinin yurtdışında bulunulan sürenin tamamı için akdedilmesi gerekmektedir.
  Sigorta belgesinde belirtilen sürelerde başlayıp bitmektedir; ve Almanya Federal Cumhuriyeti veya Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerine giriş yaptıktan sonra 31 gün içinde veya yurtdışı seyahatine çıkılmadan önce akdedilmesi gerekmekte olup sağlık sigortasında en geç 5 yıl sonra sona ermektedir.
  Yurttan çıkış yaptıysanız veya 31 günden daha önce giriş yaptıysanız da sigortayı yaptırabilirsiniz. Bu durumda sadece sağlık sigortasında 31 günlük genel bir bekleme süresi geçerlidir. Kaza veya yeni sigortaya kesintisiz olarak eklenen bir önceki sigortanın olduğunun ispatlanması halinde gereksiz kalmaktadır.

 2. Uzatma
  Ikametiniz planladığnızdan daha uzun sürerse, mukaveleniz bitmeden önce uzatılmasını sağlamalısınız. Ama dilekçe online olarak mukavele bitmeden önce aşağıdaki link’den Care Concept A.Ş’e gönderilmesi ve sigorta şirketi bunu kesin onaylaması gerekiyor: Uzatma (online) Bütün uzatmalar dahil en uzun sigortalılık süresi hastalık sigortasında dört senedir.
  Her uzatma mukavelesi direkt ilk sigortanın devamında yapılmalıdır.
 3. Fesih – İptal
  Aşağıdaki durumlarda süresinden önce bitirilmesi mümkündür, sigortalı şahıs
  • zamanından önce Almanya'yı veya Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerini terk ettiğinde veya yurtdışı seyahatinden döndüğünde veya
  • seyahat ettiği ülkede sosyal sigortaya tabi konuma geldiğinde veya
  • sözleşmenin devam ettirilmesi için bir koşul ortadan kalktığında, örn. sağlık sigortasında meslek geliştirme önleminin bitirilmesinden dolayı.

Sigorta en erken Care Concept AG şirketine ilgili bildirinin metin şeklinde sunulduğu an bitirilebilir. Fazladan ödenen primlerin her birinin geri ödemesi durumu için 5,– EUR tutarında idari ücret alınır.

Ayrıca sorularınız için Care Concept AG şirketi Almanya'nın sabit hattından aradığınızda ücretsiz servis numaralarında hizmetinizdedir.
Telefon: 0800 -977 35000800 -977 3500 Fax: 800 - 977 35 35

Diğer durumlarda arayacağınız numara:
Telefon: +49 228 - 977 35 - 11+49 228 - 977 35 - 11  Fax: +49 228 - 977 35 911
E-Mail:

Care College Basic/-Comfort/-Premium -
Alle Leistungen auf einen Blick
Krankenversicherung
Leistungen* Care College Basic Care College Comfort Care College Premium
Basic: Online-Antrag Comfort: Online-Antrag Premium: Online-Antrag
Notfallservice weltweit Basic: Ja Comfort: Ja Premium: Ja
ärztlich verordnete Medikamente und Krankentransporte Basic: Ja Comfort: Ja Premium: Ja
stationäre Behandlung im Krankenhaus in der allgemeinen Pflegeklasse - Mehrbettzimmer - ohne Wahlleistungen Basic: Ja Comfort: Ja Premium: Ja
Frauenärztliche Untersuchungen und Behandlungen Basic: Ja 50,– EUR SB Comfort: Ja 25,– EUR SB Premium: Ja
Kostenerstattung Heilbehandlungskosten nach GOÄ/GOZ Basic: Jabis max. 1,8 facher Satz Comfort: Jabis max. 2,3 facher Satz Premium: Jabis max. 2,3 facher Satz
ärztlich verordnete Hilfsmittel nach einem Unfall (einfache Ausführung) Basic: Jabis 250,– EUR Comfort: Ja bis 250,– EUR Premium: Ja zu 100 %
Mehrkosten eines medizinisch sinnvollen Rücktransports Basic: Jabis 10.000,– EUR Comfort: Jazu 100 % Premium: Jazu 100 %
schmerzstillende Zahnbehandlung (Vorlage Heil-/Kostenplan bei Behandlung von mehr als zwei Zähnen) Basic: Ja 100 % (bis 250,– EUR), ab dann 50 % Comfort: Ja 100 % (bis 500,– EUR), ab dann 50 % Premium: Jazu 100 %
Überführungskosten bei Tod/Bestattungskosten Basic: Jabis 25.000,– EUR Comfort: Jabis 25.000,– EUR Premium: Jabis 25.000,– EUR
Selbstbeteiligung je Versicherungsfall Basic: Ja50,– EUR Comfort: Janur bei Frauenärzten Premium: -
Nachhaftung Basic: Ja4 Wochen Comfort: Ja4 Wochen Premium: Ja8 Wochen
Zahnersatzkosten (in 2 Versicherungsjahren; Wartezeit 8 Monate) Basic: - Comfort: Ja50 % bis max. 500,– EUR Premium: Ja70 % bis max. 1.000,– EUR
Rückerstattung bei Leistungsfreiheit innerhalb eines Versicherungsjahres Basic: - Comfort: Ja1,5 Monatsprämien Premium: Ja2 Monatsprämien
Ausfallgeld bei schwerer Erkrankung Basic: - Comfort: Ja1.500,– EUR/Versicherungsjahr Premium: Ja2.500,– EUR/Versicherungsjahr
auf Antrag: Transportkosten für Besuch eines Familienangehörigen bei stationärer Krankenhausbehandlung von mehr als 14 Tagen Dauer Basic: - Comfort: Ja 500,– EUR Premium: Ja 1.250,– EUR
Sehhilfen (bis 100,– EUR; Wartezeit 3 Monate) Basic: - Comfort: - Premium: Ja
Krankenhaustagegeld (pauschal 100,– EUR bei Krankenhausaufenthalten von mehr als 14 Tagen) Basic: - Comfort: - Premium: Ja
unfallbedingter Zahnersatz bis max. 2.500,– EUR Basic: - Comfort: - Premium: Ja

*Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen

Sigortalı olmayan hususlar hangileri?
Hariç bırakılan ödemeler
 • yurtdışında tedavileri seyahate çıkılmasının tek nedeni veya nedenlerinden biri olan hastalıklar ve kaza sonuçları
 • sigortanın başladığı sırada veya uzatmanın başlamasında mevcut olan veya bilinen hastalıklar, şikayetler ve kaza sonuçlarının masrafları, bu tür hastalık ve kazaların sonuçları sigortanın başlamasından veya uzatmanın başlamasından önceki son 6 ay içinde tedavi edildiğinde ve masrafı 30.000,– EUR* üzerinde olduğunda
 • sigortanın başlamasından veya sözleşmenin uzatma başvurusundan önce mevcut olan hamileliklerin muayeneleri ve tedavileri
 • kürtaj ve gebeliği önleme
 • hastanede seçmeli hizmetler
 • kazaya bağlı olmayan yardımcı araçlar
 • psikoterapik/psikoanalitik tedavi
 • bağımlılıktan kurtulma önlemleri, kür ve sanatoryum tedavileri
 • kozmetik tedavi (örn. yara izlerinin düzeltilmesi, gerekli olmayan akne ve siğil giderme vs.)
 • tedbir muayeneleri, koruyucu aşılar
 • tartar temizleme, diş eti iltihabı tedavileri
 • ortodenti tedavileri, gece plağı, implantoloji ve gnatolojik önlemler
 • oturma izni alınması için muayeneler
 • belgeler ve bilirkişi raporları

* Aksi halde bu masraflar için sigorta yılı başına 5.000,– EUR tutarında bir katılma payı bulunmaktadır.

Tam ödeme kapsamı için lütfen Genel Sigorta Şartları'na bakınız.

Hasar veya hastalık durumunda önemli bilgileri
Hasar veya hastalık durumunda önemli bilgileri, doktor faturalarını ve hasar bildirilerini lütfen orijinal olarak sigorta belgesi numarasını belirterek şu adrese gönderiniz:

Care Concept AG
Postfach 30 02 62
53182 Bonn

Telefon: 0800 -977 35000800 -977 3500 (Almanya'nın sabit hattından arandığında) oder +49 228 - 977 35 - 0+49 228 - 977 35 - 0
Fax: 0800 9773535 oder +49 228 97735-35
E-Mail:

Acil durumlar için lütfen üzerinde kişisel bilgilerinizin bulunduğu sigorta kartını daima üzerinizde bulundurunuz. Bu kart size postayla gönderilmiştir. Üzerinde telefon numaramız elinizin altında bulunmaktadır. Sigorta koruması ve işlemleri hakkındaki sorularınız için lütfen yukarıda belirtilen (Almanya'nın sabit hattından arandığında ücretsiz) servis numaramızı arayınız.Mali sorumlulukta
Mali sorumluluk zararlarında mağdura suçun kabul edildiğine dair beyanlarda bulunulmamalıdır. Kusur bulunup bulunmadığını sadece Care Concept AG araştırmaktadır.

Kazalarda
Kaza sonucu ölümse, bunun Care Concept'e en geç 48 saat içinde bildirilmesi gerekmektedir, kaza daha önce bildirilmişse de.


Hastalıkta
Ayakta tedavilerde size gönderilen sigorta belgesini – ve imzaladığınız – tedavi belgesini ibraz ediniz. Sizin için gereksiz idari işlemlerin olmaması için sözleşmeden doğan sigortalı hizmeti Almanya ve Avusturya'da doğrudan hekime, gerektiğinde anlaşmaya varılan katılma paylarını kesmek suretiyle, ödemekteyiz

Yataklı tedavilerde lütfen hastanenin Care Concept AG şirketine +49 228 97735-35 numaralı fakstan masrafları üstlenme beyanı için başvurmasını sağlayınız. Oluşan reçete masrafları – haklı durumlarda – ilgili hekim faturasının elimize geçmesinden sonra sigorta ettirenin bize bildirilen banka hesabına gönderilmektedir.

Uyarı: Yurtdışındaki tedavilerde lütfen ödenmiş faturaların aslını Bonn'daki Care Concept AG şirketine gönderiniz. Lütfen hekimin belgeler üzerinde teşhisi yazmış olmasına dikkat ediniz. Bu durumda sigorta ettirenin bize bildirdiği banka hesabına ödenmek suretiyle tazmin edilir.


Kaza zararları için tedavi masrafları sağlık sigortası tarafından karşılanmaktadır. Kalıcı sakatlık zararları sadece bir kaza sigortası üzerinden garantiye alınabilir. Bu yüzden bir kaza sigortasının yapılmasını tavsiye etmekteyiz.


Die Haftpflichtversicherung schützt Sie vor den Schadenersatzansprüchen Dritter.
Die Unfallversicherung schützt vor finanziellen Folgen bei Minderung Ihrer Arbeitsleistung durch Invalidität oder durch Tod nach einem Unfall.

Zusätzlich zur Krankenversicherung bieten wir – in einem rechtlich unabhängigen Vertrag – eine Privathaftpflichtversicherung oder ein Privathaftpflicht-/Unfallversicherungspaket mit folgendem Umfang an:

Privathaftpflichtversicherung Typ S Typ M Typ XL
Deckungssummen für Personen- und Sachschäden pauschal Typ S: 1 Mio. EUR Typ M: 2 Mio. EUR Typ XL: 2.5 Mio. EUR
Abschiebekosten zur Absicherung bei Verpflichtungserklärungen des Versicherungnehmers gegenüber deutschen Behörden Typ S: 1.000,– EUR Typ M: 2.000,– EUR Typ XL: 3.000,– EUR
Mitversicherung von Mietsachschäden an unbeweglichen Gegenständen, Selbstbehalt 10 %, mindestens 250,– EUR je Schadenereignis Typ S: 10.000,– EUR Typ M: 25.000,– EUR Typ XL: 50.000,– EUR
Schlüsselverlustrisiko für private Wohnungen (bzw. Zimmer oder Apartment), Selbstbehalt 100,– EUR je Schadenereignis Typ S: - Typ M: - Typ XL: 1.000,– EUR
Allgemeiner Selbstbehalt je Schadenfall Typ S: 250,– EUR Typ M: 0,– EUR Typ XL: 0,– EUR
 
Unfallversicherung Typ S Typ M Typ XL
Invaliditäts-Grundsumme Typ S: - Typ M: 30.000,– EUR Typ XL: 40.000,– EUR
Maximale Invaliditätssumme bei Progressionstaffel 350 % Typ S: - Typ M: 105.000,– EUR Typ XL: 140.000,– EUR
Todesfallsumme bei Unfalltod Typ S: - Typ M: 15.000,– EUR Typ XL: 25.000,– EUR
Bergungskosten nach einem Unfall Typ S: - Typ M: 7.500,– EUR Typ XL: 10.000,– EUR
Unfallbedingte kosmetische Operationen Typ S: - Typ M: 2.500,– EUR Typ XL: 5.000,– EUR
Monatsprämie* Typ S: 2,– EUR Typ M: 4,– EUR Typ XL: 7.50 EUR
Mindestprämie Typ S: 10,– EUR Typ M: 12,– EUR Typ XL: 15,– EUR

* Die Prämie muss als Einmalprämie für die gesamte Laufzeit bezahlt werden. Der Versicherungsschutz besteht nur bei vollständig gezahlter Versicherungsprämie.
Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den Bedingungen zur Unfall- und Haftpflichtversicherung .

Yasal üniversite öğrencileri sigortası hakkında bilgi

Sorunsuz üniversite öğrenimi görmek ve her yönüyle sigortalı olmak!

Daha sonra Almanya'da üniversite öğrenimi görmek istediğinizde, genelde yasal bir sağlık sigortanız olmak zorundadır (bakınız ayrıca sayfa 48: Sosyal Kanun'dan alıntılar). Biz size bu durumda kesintisiz olarak yasal bir sağlık sigortasında sigorta yaptırma olanağı vermekteyiz.

İşinizi kolaylaştırmak için size özel bir servis sunmaktayız: Bir yüksekokul veya üniversiteye kaydolmak için yasal bir sağlık sigortasından bir belgeye gereksinim duymaktasınız. Bunu sizin için biz organize etmekteyiz.

Avantajlarınız

 • birinci günden itibaren tek elden en iyi sigorta koruması
 • yabancı dilde refakatçilik
 • mükemmel serviste hesaplı aidat

Aidatlar

Öğrenci sağlık sigortası primi Sağlık Bakanlığı tarafından bütün kanuni sağlık sigortası şirketleri için aynı olarak tesbit edilmiştir. Prim 2019 yaz sömestri için sağlık sigortasında aylık 87,20 EUR olup bakım sigortasında ise aylık 22,69 EUR’dur. (23 yaşından büyük olan çocuksuzlar için 24,55 EUR)

İşlemi bu kadar kolay

Bizimle sömestrin birinci gününden itibaren tüm hizmet ve servis artılarıyla birlikte sigorta korumasına sahipsiniz. Üniversite kaydı sırasında sigorta belgenizi ibraz ediyorsunuz. Yüksekokul üniversite öğreniminizin ne zaman başlayacağını sağlık sigortasına bildiriyor.

Bu belge olmadan üniversite öğrenimine başlamanız mümkün değil!

Sorularınız varsa veya bilgiler gerekliyse Almanya'nın sabit hattından ücretsiz servis numaralarından bizi arayınız.
Telefon: 0800 -977 35000800 -977 3500
Fax: 0800 9773535

Ansonsten wählen Sie:
Telefon: +49 228 - 977 35 - 44+49 228 - 977 35 - 44
Fax: + 49 228 97735-944
E-Mail:

Üniversite öğrencileri için yasal sağlık sigortası hakkında ayrıca bilgiler

Beschreibung herunterladen

 Beschreibung herunterladen(114KB)

Rechtlicher Hinweis: Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben stellen keine Vertragsgrundlage dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung. Maßgeblich sind ausschließlich die Allgemeinen Versicherungs- und Tarifbedingungen, die Ihrem Vertrag zugrunde liegen.

günstige Krankenversicherung für Sprachschüler und Studenten Care College 5 günstige Krankenversicherung für Sprachschüler und Studenten Care College 1 günstige Krankenversicherung für Sprachschüler und Studenten Care College 2 günstige Krankenversicherung für Sprachschüler und Studenten Care College 7

Care College

Versicherungstyp: Auslandsversicherung für Sprachschüler, ausländische Studenten / Gastwissenschaftler / Doktoranden & working bzw. work and holiday / study programme Direktbuchung

Care Concept AG
Ihr zuverlässiger Partner für Krankenversicherung im Ausland

Care College x

Versicherungstyp
Krankenversicherung für Sprachschüler und Studenten
Versicherbare Personen
Sprachschüler, ausländische Studenten, Doktoranden
Eintrittsalter
12-35 Jahre
Prämie Care College
ab 28,00 / Monat
Laufzeit
1 - 60 Monate
Leistungen*
 • Gültig für das Schengen-Visum
 • Ambulante, stationäre, zahnmedizinische Behandlung
 • Mehrkosten eines medizinisch sinnvollen Rücktransports ins Heimatland
 • Comfort: Rückerstattung von 1,5 Monatsprämien bei Leistungsfreiheit innerhalb eines Versicherungsjahres (Premium: 2 Monatsprämien)
Care College • Beschreibung • Care College Krankenversicherung, Studentenversicherung, Sprachschülerversicherung, Gastschülerversicherung Sprachschüler, ausländische Studenten, Gastschüler, Stipendiaten, Doktoranden, Auslandssemester, Sprachreisen Information
Care College • Kurzinformation • Care College Krankenversicherung, Studentenversicherung, Sprachschülerversicherung, Gastschülerversicherung Sprachschüler, ausländische Studenten, Gastschüler, Stipendiaten, Doktoranden, Auslandssemester, Sprachreisen Kurzinformation (PDF)
Care College • Online-Antrag • Care College Krankenversicherung, Studentenversicherung, Sprachschülerversicherung, Gastschülerversicherung Sprachschüler, ausländische Studenten, Gastschüler, Stipendiaten, Doktoranden, Auslandssemester, Sprachreisen Online-Antrag

*Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen