Care Primo - Korzystne ubezpieczenie zdrowotne w trakcie pobytu za granicą

Care Primo –
Ubezpieczenia zdrowotne dla podróżnych na całym świecie

Jetzt online abschließen

Kto może się ubezpieczyć:

Ubezpieczenie pobytów zagranicą Care Primo jest dostosowane do potrzeb podróżnych, którzy przebywają zagranicą do 1095 dni ze względów prywatnych, związanych z kształceniem lub ze względów zawodowych. Care Primo oferuje Państwu wszechstronną ochronę w trakcie podróży w czasie urlopu, w ramach odwiedzin rodziny lub w celu zabezpieczenia Państwa siły roboczej zagranicą. W ramach ubezpieczenia pobytu zagranicą Care Primo ubezpieczyć można także praktykę, przyjęcie na studia zagranicą, udział w kursach językowych, programy Working Holiday lub Work & Travel.

mehr erfahren

Co zapewnia ubezpieczenie:

Zakres świadczeń obejmuje leczenie ambulatoryjne, stacjonarne i stomatologiczne u wszystkich posiadających dopuszczenie do wykonywania zawodu lekarzy na całym świecie przy powszechnej lokalnie stawce opłat. Dodatkowo ubezpieczenie zdrowotne w trakcie pobytu zagranicą obejmuje przejęcie kosztów koniecznego ze względów medycznych transportu powrotnego. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej chroni Państwa przed nieuprawnionymi roszczeniami za granicą i obowiązuje w przypadku szkód, które wyrządzili Państwo w sposób nieumyślny osobom trzecim.

mehr erfahren

Ile kosztuje ubezpieczenie:

Health insurance worldwide from EUR 1,33/daySkładka ubezpieczeniowa w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie pobytu zagranicą wynosi 1,39 EUR / dzień do 35 roku życia i 2,49 EUR dziennie od 36. roku życia, maksymalnie do 65. roku życia.

mehr erfahren


Jak można zawrzeć ubezpieczenie:

Ubezpieczenie pobytu zagranicą Care Primo mogą Państwo zawrzeć bezpośrednio online, a po pozytywnej weryfikacji wniosku otrzymają Państwo w ciągu kilku minut e-mailem natychmiastową akceptację wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami.

Jetzt online abschließen


Ochrona danych