Care Expatriate - Expatriat´ler (muhacir) için seyahat sağlık sigortası

Care Expatriate - Expatriat´ler (muhacir) için seyahat sağlık sigortası

Care Expatriate

TarifMeslek icabı yurtdışına gönderilenlerin yurtdışı hastalık sigortası Care Expatriate. Care Expatriate
Designelement 1 zur Auslandskrankenversicherung
Designelement 2 zur Auslandskrankenversicherung
Designelement 2 zur Auslandskrankenversicherung
Designelement 2 zur Auslandskrankenversicherung
Designelement 2 zur Auslandskrankenversicherung
Designelement 2 zur Auslandskrankenversicherung
Download Auslandskrankenversicherung Care Expatriate
Hastane yevmiyesi Care Cash
Designelement 2 zur 疾病津贴险
Download Auslandskrankenversicherung Care Cash
Expatriat´ler (muhacir) için seyahat sağlık sigortası Bild 4 Expatriat´ler (muhacir) için seyahat sağlık sigortası Bild 6 Expatriat´ler (muhacir) için seyahat sağlık sigortası Bild 3 Expatriat´ler (muhacir) için seyahat sağlık sigortası Bild 6

Tarifsinin ürün bilgileri

Care Expatriate Basic tarifsinin ürün bilgileri

Asagidaki hizmetler sigortanin kapsamındadir:

 • Tıbben gerekli olan ayakta tedavinin %100‘ü
 • Ayakta rehabilitasyon önlemleri 21 güne kadar
 • Reçeteli ilaçlar ve sargılar %100
 • Mukavele başlangıçında hamilelik mevcut olmamak şartıyla hamilelik muayeneleri
 • Hastanede genel tedavi sınıfinda -çok yataklı odada- seçimsiz (özel doktor tedavisi hariç) yatılı tedavi
 • Yatılı tedavi için en yakın uygun hastaneye hasta aracıyla nakil
 • Her sigorta senesi maksimum 600,– EUR gecmemek şartıyla tıbbi gerekli diş dolguları ve diş tedavileri ile senelik kontrol muayeneleri ve diş temizlemeleri fatura tutarinin %100‘ ü
 • Kaza sebebiyle gerekli olan protez ve tamirlerinde fatura tutarının % 80, her kaza olayı ve başlayan sigorta senesinde maks. 1.000,– EUR‘u geçmemek şartıyla
 • tıbben anlamlı olan anavatana geri nakil masrafları
 • Sigortalının vefatında cenaze nakil ve defin masraflarını 25000,– EUR‘a kadar
 • Hasta jimnastiyi, masaj, v.s. bir sigorta yılı için 250,– EUR‘ya kadar
 • Psiko analitik veya psiko terapik tedavilerde oturum başına 100,– EUR‘ya, her sigorta yılı için‘de maks. 500,– EUR kadar
 • Kaza sebebiyle ön görülen tıbbi gerecler her sigorta yılı için 500,– EUR‘ya kadar
 • Her sigorta yılı için 30 güne kadar geçiçi memleket ikametindeki sigorta koruması Memleket izini Care Concept AG ye daha önce yazili olarak bildirilmesi gerekiyo.
 • Hastene yevmiyesi her sigorta senesi için azami 14 gün olmak üzere yatılan her gün icin 100,– EUR dur
 • Mevcut hastaliklar her bir sigorta yili icin 5.000€ luk katilim payi ile sigortalanabilir.

Bu tarifede genel olarak her bir sigorta yılı için 150,– EUR katılım payı ön görülmüştür. Ayrıntılı hizmet çercevesini genel sigorta şartnamesinde ve detaylı tarife bilgilerinden ve sigorta poliçesinde görebilirsiniz.

Care Expatriate Comfort tarifesinin ürün bilgileri

Esası Care Expatriate Basic‘den alınmıştır. Ayrıca aşağıdaki hizmetlerde ilave edilmiştir.

 • Tıbbi gerekli dış dolguları ve diş tedavileri ile senelik kontrol muayeneleri ve dış temizlemeleri fatura tutarının %100‘ü
 • Kaza sebebiyle gerekli olan protez ve tamirlerinde fatura tutarının % 80, her kaza olayı ve başlayan sigorta senesinde maks. 2000,– EUR‘u geçmemek şartıyla
 • Hasta jimnastiyi, masaj, v.s. bir sigorta yılı için 500,– EUR‘ya kadar
 • Psiko analitik veya psiko terapik tedavilerde oturum başına 100,– EUR‘ya , her sigorta yılı için de maks. 1000,– EUR‘ya kadar
 • Reçetelendirilmiş tıbbi gerecler her bir sigorta senesi için 500,– EUR ya kadar
 • Reçetelendirilmiş işitme ve konuşma cihazları ve tekerlekli sandalyeler her sigorta yılı için 1.000,– EUR‘ya kadar
 • Tıbbi bakımdan gerekli olan protezler tamirleriyle birlikte fatura tutarının % 60 kadar Bu ödemeler asağıdaki gibi sınırlandırılmışdır:
  • Sigortalılığın birinçi senesindeki tedaviler için 500,– EUR‘ya kadar
  • Sigortalılığın ikinçi senesindeki tedaviler için 1.000,– EUR‘ya kadar
  • Sigortalılığın üçüncü senesindeki tedaviler için 1.500,– EUR‘ya kadar.
  • Bunu takip eden her sigorta senesindeki tedavi için 2.500,– EUR‘ya kadar.
  Şayet tedaviden önce bir tedavi ve masraf planı ibraz edilmemişse daha sonra ispat edilen gereklilikde azami geri ödeme tutarının % 50‘si karşılanir
 • Hastalıkların erken teşhisi için yapılan kontrol muayeneleri, özelikle coçuklar için yapilanlar azami her sigorta yılı için 250,– EUR‘ya kadar
 • Reçeteli gözlükler her bir sigorta yılı için 100,– EUR‘ya kadar
 • Her sigorta yılı için 45 güne kadar geçici memleket ikametindeki sigorta koruması Memleket izini Care Concept AG ye daha önce yazili olarak bildirilmesi gerekiyo.
 • Mevcut hastalıkların sigortalanması için katılım payı her bir sigorta yılı için 5.000,– EUR dur. Genişletilmiş sağlık durumu kontrolu yapılarak bu katılım payı gerekmeyebilir
 • Hastane yevmiyesi her sigorta senesi için azami 20 gün olmak üzere yatılan her gün icin 20,– EUR dur
 • Sigortalının vefatında cenaze nakil ve defin masraflarını 25.000,– EUR‘a kadar
 • dilekce vererek: 14 günden daha fazla hastenede kalması gereken hastaların yakınlarının ziyareti için nakil masrafı: kadar 500 EUR

Bu tarifede genel olarak her bir sigorta yılı için 150,– EUR/ 500,– EUR katılım payı ön görülmüştür. Ayrıntılı hizmet cerçevesini genel sigorta şartnamesinde ve detaylı tarife bilgilerinden ve sigorta poliçesinde görebilirsiniz.

Care Expatriate Premium tarifesinin ürün bilgileri

Esası Care Expatriate Comfort‘den alınmıştır. Ayrıca aşağıdaki hizmetlerde ilave edilmiştir:

 • Hastanede genel tedavi sınıfında -çok yataklı odada- seçimsiz (özel doktor tedavisi hariç) yatılı tedavi. Almanya dışındaki ülkelerde tek ve iki kişilik odalarda kalmak sigorta kapsamındadır
 • Kaza sebebiyle gerekli olan protez ve tamirlerinde fatura tutarının % 100, her kaza olayı ve başlayan sigorta senesinde maks. 3.000,– EUR‘u gecmemek şartıyla
 • Hasta jimnastiyi, masaj, v.s. bir sigorta yılı için 1.500,– EUR‘ya kadar
 • Sigortalının vefatında cenaze nakil ve defin masraflarını 25.000,– EUR‘a kadar
 • Psiko analitik veya psiko terapik tedavilerde oturum başına 150,– EUR‘ya, her sigorta yılı için de maks. 1.500,– EUR kadar
 • Reçetelendirilmiş tıbbi gerecler her bir sigorta senesi için 2.500,– EUR‘ya kadar
 • Tıbbi bakımdan gerekli olan protezler tamirleriyle birlikte fatura tutarının % 80 kadar. Bu ödemeler aşağıdaki gibi sınırlandırılmışdır:
  • Sigortalılığın birinçi senesindeki tedaviler için 750,– EUR‘ya kadar
  • Sigortalılığın ikinçi senesindeki tedaviler için 1.500,– EUR‘ya kadar
  • Sigortalılığın üçüncü senesindeki tedaviler için 2.500,– EUR‘ya kadar
  • Bunu takip eden her sigorta senesindeki tedavi için 4.000,– EUR‘ya kadar
  Şayet tedaviden önce bir tedavi ve masraf planı ibraz edilmemişse daha sonra ispat edilen gereklilikde azami geri ödeme tutarının % 50‘si karşılanır
 • Hastalıkların erken teşhisi için yapılan kontrol muayeneleri, özelikle coçuklar için yapılanlar azami her sigorta yılı için 500,– EUR‘ya kadar
 • Reçeteli gözlükler her bir sigorta yılı için 300,– EUR‘ya kadar
 • Her sigorta yılı için 90 güne kadar geçici memleket ikametindeki sigorta koruması Memleket izini Care Concept AG ye daha önce yazili olarak bildirilmesi gerekiyo.
 • Hastane yevmiyesi her sigorta senesi için azami 30 gün olmak üzere yatılan her gün için 30,– EUR dur
 • dilekce vererek: 14 günden daha fazla hastenede kalması gereken hastaların yakınlarının ziyareti için nakil masrafı: kadar 1.000 EUR

Bu tarifede genel olarak her bir sigorta yılı için 500,– EUR/ 1.000,– EUR katılım payı ön görülmüştür. Bu tarife alternatif olarak katılım paysız olarak da yapılabilir. Ayrıntılı hizmet cerçevesini genel sigorta şartnamesinde ve detaylı tarife bilgilerinden ve sigorta poliçesinde görebilirsiniz.

Özel şartlar

 (1) Uygun kişiler

Sigortalana bilen kişiler

 • Ikametgahları Federal Almanya‘da, Avusturya‘da, Avrupa Birliği ülkerinde, Schengen ülkerinde, Isviçre‘de ve Lichtenstein‘da olan kişiler dünya capındaki dış ülkelerde bulunduklarında
 • Ikametgahı dünyadaki diğer dış ülkelerde olan kişilerin Almanya‘da, Avusturya‘da, Avrupa ülkerinde, Schengen ülkelerinde, Isvicre‘de ve Lichtenstein‘da olduklarında
 • Ikametgahı Almanya‘da, Avusturya‘da, Avrupa Birliği ülkelerinde, Schengen ülkerlinde, Isviçre‘de ve Lichtenstein‘da olupda bu yukarıda sayılan ülkelerden birinde bulunan kişiler
 (2) Gecerli alan

Sigorta koruması tıbbi tedaviler için bütün dünyada geçerli. Kendisinin vatandaşı oldugu ülkelerde veya bu seyahate başlamadan önce daimi ikametgahı olan ülkelerde bu sigorta gecerli değildir.

 (2.1) Ikamete ara vermek

Sigortalı şahsın geçici bir süre için vatanına dönmesi halinde bunu sigortaya bildirirse sigorta koruması devam eder. Bu süre tarifesine göre Basic‘de 30 gün Comfort‘da 45 gün Premium‘ da ise 90 gündür.

 (3) Sigortalanabilirlik

Azami sigortaya giriş yaşı 74 dür.

 (4) Sigorta süresi

En az sigorta süresi 3 aydır. Almanyada‘ki ikametler için en uzun mukavele süresi bütün uzatmalarla birlikte 5 seneyi gecemez. Almanya dışında yurt dışı ikametlerde 75 yaşı doldurana kadar istenildiyi kadar uzatma müracaatı yapılabilir. 5 senelik birinçi mukavelenin birlikte Almanya dışında en fazla 5 seneye kadar bir defalık bir uzatma garantisi verilebilir (Care Expatriate Comfort / Care Expatriate Premium).
Bu tarifeye göre sigortalanabilirlik vasfının kaybedildiyi ayın bitmesiyle, yurtdışı ikametin bitmesiyle (istisna için B.1.1. bakınız) geçici bir süreli ikametin şartlarının kalkması ile, Almanya‘ya giriş den itibaren 5 senenin gecmesi ile veya 80‘inci yaşın doldurulmasıyla sona erer.
Sigortalı, sigortalılığının bitiş sebebinin oluşunu bir ay içinde yazılı olarak sigortaya bildirmek zorundadır.

Sigortalayan

Adres

Advigon Versicherung AG

Drescheweg 1
9490 Vaduz
Liechtenstein

 

Beiträge

Prim tablosunu | Care Expatriate | US, CA, MX ülkeleri hariç
Sigorta tarifesi Basic Comfort Premium
Senelik katılım payı (EUR) 150,– 150,– 500,– 0,– 500,– 1000,–

Prim tablosunu | Care Expatriate | US, CA, MX ülkeleri dahil
Sigorta tarifesi Basic Comfort Premium
Senelik katılım payı (EUR) 150,– 150,– 500,– 0,– 500,– 1000,–Krankentagegeldversicherung Care Cash

Allgemeines zur Krankentagegeldversicherung Care Cash

Geschäftsreisende im Ausland - Entsendete oder Selbständige - können durch eine plötzliche Erkrankung oder einen Unfall für längere Zeit Ihren Aufgaben nicht nachgehen und dadurch u. U. empfindliche finanzielle Einbußen erleiden. Während dies für sozialversicherungspflichtig tätige Personen in Deutschland gesetzlich geregelt wird (Lohnfortzahlung im Krankheitsfall), müssen alle anderen Berufstätigen für diesen Fall selbst vorsorgen.

Aus diesem Grund bieten wir für entsendete, gewerblich und freiberuflich tätige Reisende bis zum Erreichen des 67. Lebensjahres als Ergänzung zum Tarif "Care Expatriate" einen Krankentagegeldtarif "Care Cash" an.

Der "Care Cash" bietet Versicherungsschutz in Form eines Krankentagegeldes gegen Verdienstausfall als Folge von Unfällen oder unerwartet und akut im Ausland auftretenden Erkrankungen bei ärztlich festgestellter Arbeitsunfähigkeit.
Die Versicherungsdauer im "Care Cash" muss mit der der vorgenannten Krankenversicherungstarife identisch sein. Wurde der Erstvertrag im Tarif "Care Cash" für eine Dauer von fünf Jahren abgeschlossen, so erwirbt der Versicherte eine Weiterversicherungsgarantie für erneute fünf Jahre.

Im Tarif "Care Cash" sind Personen nicht versicherbar, die die Staatsangehörigkeit des Gastlandes erworben oder die Ihren ständigen Wohnsitz ins Gastland verlegt haben, ohne einen Rückkehrwillen ins Heimatland zu haben.

Uygun kişiler

Versicherbar sind Personen, die sich nur vorübergehend im Ausland aufhalten. Versicherungsfähig sind Reisende, die sich voraussichtlich mehr als 3 Monate ununterbrochen im Ausland aufhalten. Ein Vertrag muss vor Vollendung des 67. Lebensjahres (67. Geburtstag) beginnen. Voraussetzung für den Abschluss des Care Cash ist ein bestehender Vertrag in der Produktlinie „Care Expatriate“.

Gecerli alan

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die Zahlung eines Krankentagegeldes infolge einer im Verlauf einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung festgestellten Arbeitsunfähigkeit im weltweiten Ausland. Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person ihre berufliche Tätigkeit nach medizinischem Befund vorübergehend in keiner Weise ausüben kann, sie auch nicht ausübt und keiner anderweitigen Erwerbstätigkeit nachgeht.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind die Staatsgebiete, deren Staatsangehörigkeit die versicherte Person besitzt und/ oder in dem sie vor Reiseantritt einen ständigen Wohnsitz hatte.

Sigortalayan

Advigon Versicherung AG

Drescheweg 1
9490 Vaduz
Liechtenstein

Sigorta süresi

Die Mindestversicherungsdauer beträgt 3 Monate. Die maximale Vertragslaufzeit für Aufenthalte in der Bundesrepublik Deutschland beträgt 5 Jahre inkl. aller Vertragsverlängerungen.
Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kann während des Auslandsaufenthaltes bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres beliebig oft ein Verlängerungsantrag gestellt werden. Bei Abschluss eines Erstvertrages über 5 Jahre mit einem Geltungsbereich außerhalb Deutschlands besteht eine einmalige Annahmegarantie für einen Anschlussvertrag bis zu maximal 5 weiteren Jahren.

Leistungsdauer

Die Leistungspflicht beginnt mit dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit. Die Zahlung des Tagegeldes beginnt nach Ablauf der leistungsfreien Zeit (Karenzzeit). Die Karenzzeit beträgt je nach vertraglicher Vereinbarung 42, 91 oder 183 Tage. Die maximale Leistungsdauer beträgt 78 Wochen. Die Karenzzeit wird auf die maximale Leistungsdauer angerechnet. Die Leistungspflicht endet ebenfalls bei dauernder Arbeits- oder Erwerbsminderung, auch für bestehende Versicherungsfälle. Die Leistungshöhe darf 90 % des auf den Kalendertag umgerechneten durchschnittlichen Nettoeinkommens der letzten 12 Monate nicht übersteigen.

 

Hastalık günleri tazminatı sigortası Care Cash,uzun süreli hastalıklarda meydana gelen gelir kayıplarını karşılar.

Prim tablosunu Care Cash
5,– EUR günlük yevmiye primi
bekleme gün sayısı 175,– EUR'ya kadar yevmiye 300,– EUR'ya kadar yevmiye
Care Cash 42bekleme gün sayısı42175,– EUR'ya kadar yevmiye0,90 EUR* 300,– EUR'ya kadar yevmiye1,10 EUR*
Care Cash 91bekleme gün sayısı91175,– EUR'ya kadar yevmiye0,70 EUR* 300,– EUR'ya kadar yevmiye0,90 EUR*
Care Cash 183bekleme gün sayısı183175,– EUR'ya kadar yevmiye 0,30 EUR* 300,– EUR'ya kadar yevmiye0,50 EUR*

*Seçilen yevmiye tarifesinin her 5 EUR'suna 1 EUR'dan itibaren aylık prim

Beispielberechnung der Monatsprämie je nach gewähltem Tagegeld
gewähltes Tagegeld (EUR): 20,– 50,– 150,– 170,– 175,– 180,– 200,– 250,– 300,–
Monatsprämie in EUR bei
42 Tagen Karenzzeit
Monatsprämie in EUR bei
91 Tagen Karenzzeit
Monatsprämie in EUR bei
183 Tagen Karenzzeit

Fallbeispiel 1:
Sie wählen eine Karenzzeit von 42 Tagen und ein Krankentagegeld von 50,– EUR/Tag. Um den Monatsbeitrag zu berechnen, teilen Sie das gewünschte Tagegeld durch 5 und multiplizieren diese Zahl mit 0,90 EUR: Das ergibt einen Monatsbeitrag von: 9,– EUR.
Berechnung:
50 : 5=10,–
10 x 0,90=9,–


Fallbeispiel 2:
Sie wählen eine Karenzzeit von 42 Tagen und ein Krankentagegeld von 200,– EUR/Tag. Um den Monatsbeitrag zu berechnen, teilen Sie das gewünschte Tagegeld durch 5 und multiplizieren diese Zahl mit 1,10 EUR: Das ergibt einen Monatsbeitrag von: 44,– EUR.
Berechnung:
200 : 5=40,–
40 x 1,10=44,–

Mukavele

Yurtdışı sigortasını doğrudan online olarak aşağıdaki adres‘den yapabilirsinz: online dilekçesi.

Legal note: The information contained in this publication does not constitute the basis of any contract, but rather serves solely as to provide a product overview/description. Only the General Terms and Conditions of Insurance and the policy terms and conditions, upon which your contract is based, are legally binding.

Expatriat´ler (muhacir) için seyahat sağlık sigortası Bild 5 Expatriat´ler (muhacir) için seyahat sağlık sigortası Bild 1 Expatriat´ler (muhacir) için seyahat sağlık sigortası Bild 2 Expatriat´ler (muhacir) için seyahat sağlık sigortası Bild 7

Türkçe tercüme sadece bizim bir hizmetimizdir. Kanunen geçerli olan metin Almança olandır.


Care Expatriate

Sigorta türü: gurbetçiler ve yerleşikler için yabancı sağlık sigortası© Care Concept AG 2024
 Direk kayıt

Care Concept AG
Yurtdışında güvenebileceğiniz seyahat sigortanız

 

Care Expatriate x

Sigorta türü: Expatriat`ler (muhacir) için seyahat sağlık sigortası

Sigorta edilebilecek kisiler: Göçmenler, Expatriates, Diplomatlar, uzun süreli ikametler

Giriş yaşı: 0-74 yillar

Süresi: 3 - 60 aylar


Care Expatriate

Hizmetler*

 • Schengen visesi için geçerli
 • Ayakta, yataklı ve diş tedavilerini
 • Tedbir muayeneleri ile tedavi edici ve yardımcı gereçleri kapsamaktadır (Comfort, Premium)
 • 30 güne (Basic),45 güne (Comfort),90 güne (Premium) kadar memleket izini
*Tam hizmet kapsamı için lütfen Genel Sigorta Şartları'na bakınız.