Care College - Yabancı dil ve üniversite öğrencileri için sağlık sigortası

Care College Health insurance

TarifCare College Basic/Comfort/Premium sigorta tarifesinin ayrıntılı açıklamaları
Designelement zur Sprachschüler Versicherung
Designelement zur Sprachschüler Versicherung
Designelement zur Sprachschüler Versicherung
Designelement zur Sprachschüler Versicherung
Designelement zur Sprachschüler Versicherung
Designelement zur Sprachschüler Versicherung
Designelement zur Sprachschüler Versicherung
Designelement zur Sprachschüler Versicherung
Designelement zur Sprachschüler Versicherung
Designelement zur Sprachschüler Versicherung
Yabancı dil ve üniversite öğrencileri için sağlık sigortası Care College 4 Yabancı dil ve üniversite öğrencileri için sağlık sigortası Care College 6 Yabancı dil ve üniversite öğrencileri için sağlık sigortası Care College 3 Yabancı dil ve üniversite öğrencileri için sağlık sigortası Care College 10
Yurtdışında bulunulan süreler için neden bir sağlık sigortası?

Belirli bir süre için yurtdışında bulunan çok sayıdaki yabancı dil ve üniversite öğrencileri çoğu zaman hiç bir sağlık sigortasına sahip değiller veya sadece yetersiz bir sağlık sigortasına sahipler. Ancak hastalıklar, kazalar veya mali zorunluluk zararları maalesef her zaman mümkün ve önemli ölçüde maddi kayıplar getirebilirler. Care College tarifesiyle yurtdışında tıbben gerekli bakım masraflarına karşı sigortalısınız.

Care College Basic tarifesi ürün tarifi:

Aşağıdaki hizmetler için sigorta bulunmaktadır:

Sağlık sigortası

 • doktorda ayakta iyileştirici tedaviler
 • hastanede yataklı tedaviler (genel bakım sınıfı)
 • ilaç masraflarının % 100 karşılanması
 • ağrıyı dindirici diş tedavileri % 100 (maksimum 500,- EUR/sigorta yılına kadar)
 • Muafiyet 120,- EUR / sigorta yılı
 • tıbben gerekli hastaneye taşınma
 • tıbben gerekli rehabilitasyon önlemleri (takip eden iyileştirici tedavi)
 • kazaya bağlı yardımcı araçlar 250,– EUR'ya kadar tazmin edilir / sigorta yılı (ancak gözlük hariç)
 • tıbben anlamlı olan anavatana geri nakil masrafları 10.000,– EUR'ya kadar
 • sigortalı şahsın ölümü durumunda cenazenin nakil ve defin masrafları 25.000,- EUR'ya kadar
 • sigorta sonrası sorumluluk 4 haftaya kadar
 • Kendi ülkesinde / üçüncü ülkede ikamet
  • 14 güne kadar (Süresi <= 4 ay)
  • 28 güne kadar (Süresi >4 - 11 ay)
  • 42 güne kadar /sigortalilik senesi (Süresi 12 ay +)
  Memleket izini Care Concept AG ye daha önce yazili olarak bildirilmesi gerekiyo
 • anavatanda sigorta koruması, sigorta yılı başına 6 haftaya kadar

Tarife, sigorta yılı başına 120 EUR tutarında genel bir katkı payı öngörmektedir. Her birinde Masraf Tüzüğünün (GOÄ/GOZ) 1,8 katı kadar olan masraflar iade edilmektedir.
Tam hizmet kapsamı için lütfen Genel Sigorta Şartları'na bakınız.

Care College Comfort tarifesi ürün tarifi
Care College Comfort tarifesinin ürün tarifi için Care College Basic tarifesi esas alınmıştır. Buna eklenen ayrıca hizmetler şunlardır:

Sağlık sigortası:
 • muafiyet yok
 • Poliçenin en az 12 ay yürürlükte olması koşuluyla, b12 aylık süre içinde bir hasar meydana gelmese, 2 aylık prim tutarı geri ödenir
 • ağrıyı dindirici diş tedavileri 100 % (750,– EUR'ya kadar/sigorta yılı başına)
 • tazmin edilmesi Masraf Tüzüğü (GOÄ veya GOZ) çerçevesinde 1,8 katı ile sınırlı olmamak üzere gerçekleşir
 • diş protezleri için masrafların % 50'inin üstlenilmesi, en fazla ise iki sigorta yılı içinde 500,– EUR'ya kadar (diş protezi için bekleme süresi 8 aydır)
 • kazaya bağlı diş protezleri % 100 kadar ve en fazla 1.000,– EUR'ya kadar tazmin edilir.
 • kazaya bağlı yardımcı araçlar 500,– EUR'ya kadar tazmin edilir / sigorta yılı
 • tıbben gerekli olan anavatana geri nakil masrafları % 100 olarak
 • tıbben gerekli görülen (en az 14 günlük) yatılı tedaviyi takip eden (en az 90 gün süren) iş göremezlik halinde her bir sigortalılık yılı için 1500,– EUR gelir kaybı tazminatı vardır.
 • dilekce vererek: 14 günden daha fazla hastenede kalması gereken hastaların yakınlarının ziyareti için nakil masrafı (500,– EUR)
Care College Premium tarifesi ürün tarifi
Care College Premium tarifesinin ürün tarifi için Care College Comfort tarifesi esas alınmıştır. Buna eklenen ayrıca hizmetler şunlardır:

Sağlık sigortası:
 • ağrıyı dindirici diş tedavileri % 100 (maksimum 1250,- EUR/sigorta yılına kadar)
 • diş protezleri için masrafların % 70'inin üstlenilmesi, en fazla ise iki sigorta yılı içinde 1.500,– EUR'ya kadar (diş protezi için bekleme süresi 8 aydır)
 • kazaya bağlı diş protezleri % 100 kadar ve en fazla 2.500,– EUR'ya kadar tazmin edilir.
 • kazaya bağlı yardımcı araçlar % 100, birer takım olarak
 • gözlükler 100,– EUR'ya kadar (bekleme süresi 3 ay)
 • sigorta sonrası sorumluluk 8 haftaya kadar
 • tıbben gerekli görülen (en az 14 günlük) yatılı tedaviyi takip eden (en az 90 gün süren) iş göremezlik halinde her bir sigortalılık yılı için 2500,– EUR gelir kaybı tazminatı vardır
 • dilekce vererek: 14 günden daha fazla hastenede kalması gereken hastaların yakınlarının ziyareti için nakil masrafı (1250,– EUR)
 • hastene yevmiyesi her sigorta senesi için azami 14 gün olmak üzere yatılan her gün icin 100,– EUR dur
Prim listesi
Care College ürün hattını sadece farklı hizmet çeşitleriyle değil, farklı vadelerle de akdedebilirsiniz. Primler sözleşme süresine ve yaşa göre kademelendirilir.
Sözleşme süresinin 24 aydan fazla olması halinde, ödenecek prim 25. aydan itibaren artar. :
Prim tablosunu Care College
Ürün açiklamasi Care College Basic Care College Comfort Care College Premium
1. - 24.
ay /
29 yasa kadar
Basic:
1. - 24.ay / 29 yasa kadar
24,50 EUR
Comfort:
1. - 24.ay / 29 yasa kadar
32,00 EUR
Premium:
1. - 24.ay / 29 yasa kadar
48,00 EUR
1. - 24.
ay /
30 yaşından büyük
Basic:
1. - 24.ay / 30 yaşından büyük
30,00 EUR
Comfort:
1. - 24.ay / 30 yaşından büyük
48,00 EUR
Premium:
1. - 24.ay / 30 yaşından büyük

75,00 EUR
25. aydan itibaren /
29 yasa kadar
Basic:
25. aydan itibaren / 29 yasa kadar
49,50 EUR
Comfort:
25. aydan itibaren / 29 yasa kadar
57,00 EUR
Premium:
25. aydan itibaren / 29 yasa kadar

73,00 EUR
25. aydan itibaren /
30 yaşından büyük
Basic:
25. aydan itibaren / 30 yaşından büyük

55,00 EUR
Comfort:
25. aydan itibaren / 30 yaşından büyük

73,00 EUR
Premium:
25. aydan itibaren / 30 yaşından büyük

99,00 EUR
Sigorta korumasıyla ilgili uyarılar
 1. Care College Basic/Comfort/Premium ile kimler sigorta yaptırabilir?
  Meslek eğitimi veya meslek geliştirme eğitimi önlemlerinin yapılması için
  • geçici olarak Almanya veya Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerine giden yabancılar,
  • Almanya veya Avusturya'da ikamet eden ve geçici olarak dünya çapındaki yurtdışına giden yabancılar – ABD, Kanada ve Meksika hariç,
  • geçici olarak dünya çapındaki yurtdışına giden Alman ve Avusturyalılar – ABD, Kanada ve Meksika hariç,
  • en az iki yıl yurtdışında yaşayan ve geçici olarak Almanya veya Avusturya'ya giden Alman ve Avusturyalılar
  Care College Basic/Comfort/Premium üzerinden sigorta yaptırabilirler. Sigortalı şahsın sigortanın başladığı anda veya sözleşmenin uzatma tarihinin başladığında en az 12 yaşında ve 40 yaşından büyük olmamalıdır.
  Sigorta ettiren en az 18 yaşında olmalıdır.

  Uyarı: Seyahat edilen ülkede bulunmanın ana nedeni meslek eğitimi veya meslek geliştirme eğitimi olmalıdır.
 2. Geçerlilik alanı
  Sigorta sadece NAFTA devletleri hariç (ABD, Kanada, Meksika) Almanya veya Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerinde veya yurtdışında bulunulan süreler için geçerlidir. Sigorta koruması, yurtdışında bulunulan süreler birden fazla misafir ülkeyi kapsadığında ve ülkenin değiştirilmesinin nedeni yabancı dil öğrenimi veya üniversite öğrenimi/meslek eğitimiyle ilgili olduğunda da bulunmaktadır. Anavatanda ve üçüncü ülkelerde sigorta yılı başına 6 haftaya kadar kısa süreli bulunması (sigorta yılı: sigortanın başlamasından itibaren 12 ay) mümkündür.

 3. Sözleşme nasıl akdedilir?
  Online dilekçeyi doldurup gönderdiğinizde, olumlu makullülük araştırmasından sonra size kısa bir süre sonra bildirmiş olduğunuz e-mail adresine bir teyit e-mail'i gönderilmektedir. Bu e-mail PDF formatında yazdırıp kullanabileceğiniz aşağıdaki belgeleri içermektedir:
  • Sigorta belgesi (poliçe) büyükelçiliklere, vize ofislerine ve resmi makamlara sunulmak üzere
  • Sigorta şartları, tüketici bilgileri, bilgilerin işlenmesi hakkında bilgi kağıdı ve sigorta sözleşmeleri kanunundan alıntı dahil

  Olumlu bir makullülük araştırması mümkün olmadığında, iki işgünü içinde sizinle yazılı olarak irtibata geçeceğiz.

Lütfen dikkat:
Sözleşmenin akdedilmesi sırasında aşağıdaki durumlarda ödeme Care Concept AG şirketinin eline geçti sayılır borç kaydı tahsil yetkisi verildiğinde ve belirtilen banka hesabında borç kaydı tahsili sırasında yeterli bir bakiye bulunduğunda.
 1. Sigorta süresi ve bekleme süresit
  Sigorta sözleşmesinin yurtdışında bulunulan sürenin tamamı için akdedilmesi gerekmektedir.
  Sigorta belgesinde belirtilen sürelerde başlayıp bitmektedir; ve Almanya Federal Cumhuriyeti veya Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerine giriş yaptıktan sonra 31 gün içinde veya yurtdışı seyahatine çıkılmadan önce akdedilmesi gerekmekte olup sağlık sigortasında en geç 5 yıl sonra sona ermektedir.
  Yurttan çıkış yaptıysanız veya 31 günden daha önce giriş yaptıysanız da sigortayı yaptırabilirsiniz. Bu durumda sadece sağlık sigortasında 31 günlük genel bir bekleme süresi geçerlidir. Kaza veya yeni sigortaya kesintisiz olarak eklenen bir önceki sigortanın olduğunun ispatlanması halinde gereksiz kalmaktadır.

 2. Uzatma
  Ikametiniz planladığnızdan daha uzun sürerse, mukaveleniz bitmeden önce uzatılmasını sağlamalısınız.
  Ama dilekçe online olarak mukavele bitmeden önce aşağıdaki link’den Care Concept A.Ş’e gönderilmesi ve sigorta şirketi bunu kesin onaylaması gerekiyor: Uzatma (online) Bütün uzatmalar dahil en uzun sigortalılık süresi hastalık sigortasında 5 senedir.
  Her uzatma mukavelesi direkt ilk sigortanın devamında yapılmalıdır.
 3. Fesih – İptal
  Aşağıdaki durumlarda süresinden önce bitirilmesi mümkündür, sigortalı şahıs
  • zamanından önce Almanya'yı veya Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerini terk ettiğinde veya yurtdışı seyahatinden döndüğünde veya
  • seyahat ettiği ülkede sosyal sigortaya tabi konuma geldiğinde veya
  • sözleşmenin devam ettirilmesi için bir koşul ortadan kalktığında, örn. sağlık sigortasında meslek geliştirme önleminin bitirilmesinden dolayı.

Sigorta en erken Care Concept AG şirketine ilgili bildirinin metin şeklinde sunulduğu an bitirilebilir. Fazladan ödenen primlerin her birinin geri ödemesi durumu için 5,– EUR tutarında idari ücret alınır.

Ayrıca sorularınız için Care Concept AG şirketi Almanya'nın sabit hattından aradığınızda ücretsiz servis numaralarında hizmetinizdedir.
Telefon: 0800 -977 35000800 -977 3500 Fax: 800 - 977 35 35

Diğer durumlarda arayacağınız numara:
Telefon: +49 228 - 977 35 - 11+49 228 - 977 35 - 11
 Fax: +49 228 - 977 35 911
E-Mail:

Care College Basic/-Comfort/-Premium -
Bir bakışta tüm hizmetler*
Saglik sigortasi
Hizmetler* Care College Basic Care College Comfort Care College Premium
Basic: online dilekçesi Comfort: online dilekçesi Premium: online dilekçesi
Doktorda ayakta tedavi Basic: Ja Comfort: Ja Premium: Ja
Hekimler tarafından verilen tüm ilaçlar ve hasta taşıması Basic: Ja Comfort: Ja Premium: Ja
Genel bakım sınıfında yataklı tedavi (çoklu yataklı oda) veya seçmeli hizmetler Basic: Ja Comfort: Ja Premium: Ja
Ağrı dindirici diş tedavisi Basic: Ja 500,– EUR'ya kadar/ sigortalilik senesi Comfort: Ja 750,– EUR'ya kadar/ sigortalilik senesi Premium: Ja1.250,– EUR'ya kadar/ sigortalilik senesi
Diş protezi masrafları (2 sigorta yılında; bekleme süresi 8 ay) Basic: - Comfort: Ja% 50 ile en fazla
500,– EUR'ya kadar
Premium: Ja% 70 ile en fazla
1.000,– EUR'ya kadar
Kazada kaybetilen diş protezi Basic: - Comfort: Ja (ile en fazla 1.000,– EUR'ya kadar) Premium: Ja (ile en fazla 2.500,– EUR'ya kadar)
Bir kazadan sonra hekimler tarafından verilen yardımcı araçlar, bir takım Basic: Ja(250,– EUR´ya kadar)/ sigortalilik senesi Comfort: Ja (500,– EUR´ya kadar)/ sigortalilik senesi Premium: Ja 100 %
Hasta jimnastiyi, masaj, v.s. bir sigorta yılı Basic: Ja250,– EUR'ya kadar/ sigortalilik senesi Comfort: Ja500,– EUR'ya kadar/ sigortalilik senesi Premium: Ja1.500,– EUR'ya kadar/ sigortalilik senesi
Gözlükler (100,– EUR'ya kadar - bekleme süresi 3 ay) Basic: - Comfort: - Premium: Ja
tıbben anlamlı olan anavatana geri nakil masrafları Basic: Ja(10.000,– EUR´ya kadar) Comfort: Ja(% 100) Premium: Ja(% 100)
Katılma payı/Sigorta yılı Basic: Ja120,–; EUR Comfort: Sigorta vakası başına katılma payı yok Premium: Sigorta vakası başına katılma payı yok
GOÄ/GOZ'ye göre iyileştirici tedavi masraflarının iadesi Basic: Ja1,8 katına kadar Comfort: Ja2,3 katına kadar Premium: Ja2,3 katına kadar
Acil durum servisi, dünya çapında Basic: Ja Comfort: Ja Premium: Ja
Sigorta sonrası sorumluluk Basic: Ja4 hafta Comfort: Ja4 hafta Premium: Ja8 hafta
Ölüm halinde cenaze nakil/defin masrafları Basic: Ja(25.000,– EUR´ya kadar) Comfort: Ja(25.000,– EUR´ya kadar) Premium: Ja(25.000,– EUR´ya kadar)
Dünya çapında (ABD, Kanada, Meksika hariç) Basic: Ja Comfort: Ja Premium: Ja
Kendi ülkenizde sigorta kapsamı (sigorta süresine bağlı olarak) Basic: Ja Comfort: Ja Premium: Ja
Psikanaliz ve psikoterapi hariç olmak üzere ruhsal hastalıkların tedavisi (yatarak da) Basic: Ja Comfort: Ja Premium: Ja
Sigorta kartı Basic: Jadijital Comfort: Jadijital + istek üzerine plastik kart olarak Premium: Jadijital + istek üzerine plastik kart olarak
12 aylık süre içinde bir hasar meydana gelmese, 2 aylık prim tutarı geri ödenir Basic: - Comfort: Ja2 aylık prim Premium: Ja2 aylık prim
Agir hastaliklarda gelir kaybı tazminatı Basic: - Comfort: Ja1.500,– EUR/ sigortalilik senesi Premium: Ja2.500,– EUR/ sigortalilik senesi
14 günden daha fazla hastenede kalması gereken hastaların yakınlarının ziyareti için nakil masrafı Basic: - Comfort: Ja 500,– EUR Premium: Ja 1.250,– EUR
Hastene yevmiyesi her sigorta senesi için azami 14 gün olmak üzere yatılan her gün icin 100,– EUR dur Basic: - Comfort: - Premium: Ja

*Bu hizmet kataloğundan alınmıştır tam hizmet kapsamı için lütfen genel sigorta şartnamesine bakınız.

Sigortalı olmayan hususlar hangileri?
Hariç bırakılan ödemeler
 • yurtdışında tedavileri seyahate çıkılmasının tek nedeni veya nedenlerinden biri olan hastalıklar ve kaza sonuçları
 • sigortanın başladığı sırada veya uzatmanın başlamasında mevcut olan veya bilinen hastalıklar, şikayetler ve kaza sonuçlarının masrafları, bu tür hastalık ve kazaların sonuçları sigortanın başlamasından veya uzatmanın başlamasından önceki son 6 ay içinde tedavi edildiğinde ve masrafı 30.000,– EUR* üzerinde olduğunda
 • sigortanın başlamasından veya sözleşmenin uzatma başvurusundan önce mevcut olan hamileliklerin muayeneleri ve tedavileri
 • kürtaj ve gebeliği önleme
 • hastanede seçmeli hizmetler
 • kazaya bağlı olmayan yardımcı araçlar
 • psikoterapik/psikoanalitik tedavi
 • bağımlılıktan kurtulma önlemleri, kür ve sanatoryum tedavileri
 • kozmetik tedavi (örn. yara izlerinin düzeltilmesi, gerekli olmayan akne ve siğil giderme vs.)
 • tedbir muayeneleri, koruyucu aşılar
 • tartar temizleme, diş eti iltihabı tedavileri
 • ortodenti tedavileri, gece plağı, implantoloji ve gnatolojik önlemler
 • oturma izni alınması için muayeneler
 • belgeler ve bilirkişi raporları

* Aksi halde bu masraflar için sigorta yılı başına 5.000,– EUR tutarında bir katılma payı bulunmaktadır.

Tam ödeme kapsamı için lütfen Genel Sigorta Şartları'na bakınız.

Hasar veya hastalık durumunda önemli bilgileri
My Care Concept Müşteri Portalı:

My Care Concept Müşteri PortalıBir hasar durumunuz var ve mesela doktor faturaları veya eczane makbuzları gibi belgeleri bize göndermek istiyorsunuz? Veya biz sizden bir tazminat dilekçesi ile ilgili bilgi rica ettik(mesela kişisel bilgiler veya buraya girişinizle ilgili belgeler). Bir tazminat dilekçesiyle ilgili bütün belgeleri hızlı ve kolayca buraya yükleyebilirsiniz: My Care Concept Müşteri Portalı
Avantajınız: Bize postayla veya e-mail’le bir şey göndermenize gerek kalmaz*ve çok hızlı olarak mukavelenizdeki hizmetleri alırsınız.
**Münferit hallerde belgelerin aslının talebini saklı tutuyoruz.

Care Concept Fatura-app`i:

Care Concept RechnungsAppYeni Care Concept fatura app`i ile dilediğiniz yerden cep telefonunuz veya tabletiniz ile belgeleri hızlı ve kolay bir şekilde tarayabilir ve güvenli bir şekilde bize gönderebilirsiniz:
Care Concept Fatura-app`i

Avantajınız: Bize postayla veya e-mail’le bir şey göndermenize gerek kalmaz*ve çok hızlı olarak mukavelenizdeki hizmetleri alırsınız.
**Münferit hallerde belgelerin aslının talebini saklı tutuyoruz.

Müracaat verileri:

Care Concept AG
Postfach 30 02 62
53182 Bonn

Telefon: 0800 -977 35000800 -977 3500 (Almanya'nın sabit hattından arandığında) oder +49 228 - 977 35 - 0+49 228 - 977 35 - 0
Fax: 0800 9773535 oder +49 228 97735-35
E-Mail:Mali sorumlulukta
Mali sorumluluk zararlarında mağdura suçun kabul edildiğine dair beyanlarda bulunulmamalıdır. Kusur bulunup bulunmadığını sadece Care Concept AG araştırmaktadır.

Kazalarda
Kaza sonucu ölümse, bunun Care Concept'e en geç 48 saat içinde bildirilmesi gerekmektedir, kaza daha önce bildirilmişse de.

Hastalıkta
Ayakta tedavi için lütfen doktora, müşteri portalından sözleşme detayları sayfanızdan indirebileceğiniz sigorta kapsamı ile ilgili bilgileri sunun.

Sizin için gereksiz idari işlemlerin olmaması için sözleşmeden doğan sigortalı hizmeti Almanya ve Avusturya'da doğrudan hekime, gerektiğinde anlaşmaya varılan katılma paylarını kesmek suretiyle, ödemekteyiz

Yataklı tedavilerde lütfen hastanenin Care Concept AG şirketine +49 228 97735-35 numaralı fakstan masrafları üstlenme beyanı için başvurmasını sağlayınız. Oluşan reçete masrafları – haklı durumlarda – ilgili hekim faturasının elimize geçmesinden sonra sigorta ettirenin bize bildirilen banka hesabına gönderilmektedir.

Uyarı: Yurtdışındaki tedavilerde lütfen ödenmiş faturaları çevrimiçi hizmet portalımızı veya Care Concept fatura appimizi kullanarak gönderiniz.
Lütfen hekimin belgeler üzerinde teşhisi yazmış olmasına dikkat ediniz. Bu durumda sigorta ettirenin bize bildirdiği banka hesabına ödenmek suretiyle tazmin edilir.


Kaza zararları için tedavi masrafları sağlık sigortası tarafından karşılanmaktadır. Kalıcı sakatlık zararları sadece bir kaza sigortası üzerinden garantiye alınabilir. Bu yüzden bir kaza sigortasının yapılmasını tavsiye etmekteyiz.


Mesuliyet sigortası, sizi üçüncü şahısların tazminat taleplerine karşı korur.
Kaza sigortası, bir kazadan sonraki sakatlık veya ölüm halindeki işgücü kaybından meydana gelecek olan maddi zararlara karşı korur

Ayrıca sağlık sigortasının yanında aşağıdaki kapsam ile kaza sigortası veya mesuliyet/ kaza sigorta paketleri öneriyoruz:

Özel mesuliyet sigortası Tip S Tip M Tip XL
Kişisel ve eşya hasarları Tip S: 1 Mio. EUR Tip M: 2 Mio. EUR Tip XL: 2.5 Mio. EUR
Sınırdışı etme ile ilgili hasarlar Tip S: 1.000,– EUR Tip M: 2.000,– EUR Tip XL: 3.000,– EUR
Kiralık ve taşınmayan eşyanın sigortası, muafiyet %10,
en az 250 € hasar başına
Tip S: 10.000,– EUR Tip M: 25.000,– EUR Tip XL: 50.000,– EUR
Özel bir evin veya dairenin anahtarın kayıbı,
muafiyet %10, en az 100 € hasar başına
Tip S: - Tip M: - Tip XL: 1.000,– EUR
Mesleki sorumluluk sigortası Tip S: - Tip M: - Tip XL: (25.000,– EUR´ya kadar)
Hakedişin alınmamamasına karşı sigorta Tip S: - Tip M: - Tip XL: (10.000,– EUR´ya kadar)
Coverage in home country
(from one year term)
Tip S: - Tip M: - Tip XL: 6 hafta
Hasar başına muafiyet Tip S: 250,– EUR Tip M: 0,– EUR Tip XL: 0,– EUR
 
Ferdi kaza sigortası Tip S Tip M Tip XL
Toplam maluliyet Tip S: - Tip M: 30.000,– EUR Tip XL: 40.000,– EUR
Maluliyetin azami miktarı, %350 progresyon derecesinde Tip S: - Tip M: 105.000,– EUR Tip XL: 140.000,– EUR
Kaza halinde ölüm/ vefat Tip S: - Tip M: 15.000,– EUR Tip XL: 25.000,– EUR
Kaza sonucu kurtarma masrafları Tip S: - Tip M: 7.500,– EUR Tip XL: 10.000,– EUR
Kaza ile ilgili kosmetik tedavi/ ameliyat Tip S: - Tip M: 2.500,– EUR Tip XL: 5.000,– EUR
Aylik prim* Tip S: 2,– EUR Tip M: 4,– EUR Tip XL: 7.50 EUR
* Prim bir defalık olarak tüm süre için ödenmesi gerekiyor. Sigortanın koruması sadece tüm prim ödendimi gecerli.
Sigorta ürünün tam hizmet kapsamını öğrenmek için Ferdi kaza ve mesuliyet sigortasinin sartlari.

Öğrenci sağlık sigortası

Eğer Almanyada üniversitede okumak istiyorsaniz, ozaman kanuni bir sigorta şirketinde öğrenci sağlık sigortası yaptırma zorundasınız. DAK - Gesundheit sağlık sigortasının resmi enternasyonal öğrenci temsilciliği olarak size şu kolaylığı sağlıyoruz: Şayet Almanyada bir yüksek okul veya üniversitenin birinci sömestrine başvuruyorsanız ve 29 yaşından daha yaşlı değilseniz, DAK - Gesundheit hastalık kasasının öğrenci sigortasına burada direk online olarak başvurabilirsiniz.
Sadece bizimle DAK Fit & Travel opsiyonel tarifesini doğrudan rezerve edebilir ve yasal sigorta kapsamını önemli ölçüde genişletebilirsiniz. Üstelik 39 yaşına kadar olan herkes için tamamen ücretsiz!

Öğrenci sağlık sigortası daha cok bilgi

Care Student – Üniversite öğrencileri sigortası

Almanya'da ilk sömestr için devlet tarafından tanınan bir yüksek meslek okulunda veya üniversitede başlamak istiyorsanız, yasal olarak tanınan öğrenci sigortası yaptırmanız gerekir. Yasal sağlık sigortasından daha ucuz olan Care Student öğrenci sigortanız için buradan online olarak başvurabilirsiniz.

Üniversite öğrencileri sigortası daha cok bilgiLegal note: The information contained in this publication does not constitute the basis of any contract, but rather serves solely as to provide a product overview/description. Only the General Terms and Conditions of Insurance and the policy terms and conditions, upon which your contract is based, are legally binding.

Yabancı dil ve üniversite öğrencileri için sağlık sigortası Care College 5 Yabancı dil ve üniversite öğrencileri için sağlık sigortası Care College 1 Yabancı dil ve üniversite öğrencileri için sağlık sigortası Care College 2 Yabancı dil ve üniversite öğrencileri için sağlık sigortası Care College 7

Türkçe tercüme sadece bizim bir hizmetimizdir. Kanunen geçerli olan metin Almança olandır.


Care College

Sigorta türü: Yabancı öğrenciler için avantajlı sağlık sigortası© Care Concept AG 2024
 Direk kayıt

Care Concept AG
Yurtdışında güvenebileceğiniz seyahat sigortanız

 

Care College x

Sigorta türü: Yabancı dil ve üniversite öğrencileri için sağlık sigortası

Sigorta edilebilecek kisiler: Lisan öğrencileri, yabancı üniversite ögrencileri, doktora yapan

Giriş yaşı: 12-40 yillar

Süresi: 1 - 60 aylar


Care College

Hizmetler*

 • Schengen visesi için geçerli
 • Ayakta, yataklı ve diş tedavilerini
 • Anavatana tıbbi geri nakil
 • 12 aylık süre içinde bir hasar meydana gelmese, bir aylık prim tutarı geri ödenir (Basic: 0 / Comfort: 2/Premium: 2)
*Tam hizmet kapsamı için lütfen Genel Sigorta Şartları'na bakınız.